Trang chủ

[section label=”Slider” padding=”0px” class=”section-topslider”]

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider hide_nav=”true” nav_style=”simple” nav_color=”dark” timer=”5000″]

[ux_image id=”4498″ link=”https://nhakhoavietsmile.com/nieng-rang-tiet-kiem/”]

[ux_image id=”4499″ link=”https://nhakhoavietsmile.com/sieu-uu-dai-rang-su-tham-my-t6-2021/”]

[ux_image id=”4475″]

[ux_image id=”4470″ link=”https://nhakhoavietsmile.com/den-viet-smile-an-tam-tuyet-doi-voi-chuan-5k/”]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Nổi bật” padding__md=”0px” class=”dgm_home_noi_bat”]

[row col_style=”solid”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″ divider=”0″ animate=”fadeInUp” class=”icon-1″]

[featured_box img=”1241″ img_width=”600″ pos=”center” title=”SỐ 1 VỀ ĐIỀU TRỊ & CHĂM SÓC”]

Bác sĩ điều trị giàu kinh nghiệm với chính sách chăm sóc từ tâm

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″ animate=”fadeInUp” class=”icon-2″]

[featured_box img=”1245″ img_width=”600″ pos=”center” title=”Dịch vụ chu đáo lấy tâm làm gốc”]

Chăm sóc tận tình bằng kiến thức chuyên sâu và trách nhiệm y đức

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″ animate=”fadeInUp” class=”icon-3″]

[featured_box img=”1246″ img_width=”600″ pos=”center” title=”Kĩ thuật tiên tiến không gian hoàn hảo”]

Trang thiết bị hiện đại chuẩn quốc tế. Không gian thoải mái ấm cúng

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″ animate=”fadeInUp” class=”icon-4″]

[featured_box img=”1247″ img_width=”600″ pos=”center” title=”Gìn giữ răng gốc cho nụ cười chắc khỏe”]

Thiết kế chuẩntừng nanomet với miếng dán veneer laminate

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Tại sao” class=”home_1″ visibility=”hidden”]

[row]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

 

Số 1 về điều trị & chăm sóc

 

 

Bác sĩ điều trị giàu kinh nghiệm với chính sách chăm sóc từ tâm

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

 

Dịch vụ chu đáo lấy tâm làm gốc

 

 

Bác sĩ điều trị giàu kinh nghiệm với chính sách chăm sóc từ tâm

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

 

Kĩ thuật tiên tiến không gian hoàn hảo

 

 

Trang thiết bị hiện đại chuẩn quốc tế. Không gian thoải mái ấm cúng

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

 

Gìn giữ răng gốc cho nụ cười chắc khỏe

 

 

Thiết kế chuẩn từng nanomet với miếng dán veneer laminate

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Danh mục” padding__sm=”0px” class=”home-danhmuc mt-3″ visibility=”hidden”]

[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”pb-0″]

[button text=”Bọc răng sứ” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”outline” padding=”5px 5px 5px 5px” radius=”10″ link=”https://nhakhoavietsmile.com/danh-muc-san-pham/rang-su-tham-my/” class=”full-width”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”pb-0″]

[button text=”Cấy ghép Implant” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”outline” padding=”5px 5px 5px 5px” radius=”10″ link=”https://nhakhoavietsmile.com/danh-muc-san-pham/cay-ghep-implant/” class=”full-width”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”pb-0″]

[button text=”Niềng răng” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”outline” padding=”5px 5px 5px 5px” radius=”10″ link=”https://nhakhoavietsmile.com/danh-muc-san-pham/nieng-rang/” class=”full-width”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ class=”pb-0″]

[button text=”Dán sứ Veneer” letter_case=”lowercase” color=”secondary” style=”outline” padding=”5px 5px 5px 5px” radius=”10″ link=”https://nhakhoavietsmile.com/danh-muc-san-pham/dan-su-veneer/” class=”full-width”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Dịch vụ” bg=”845″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.63)” bg_pos=”48% 47%” parallax=”5″ class=”home_dich_vu”]

[title style=”center” text=”DỊCH VỤ” tag_name=”h2″ class=”home_title”]

[blog_posts style=”default” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”xsmall” columns=”3″ columns__md=”2″ cat=”14″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_size=”large” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.09)” image_hover=”overlay-remove” text_size=”large” text_hover=”bounce” text_padding=”10% 0px 10% 0px” class=”list_dich_vu”]

[gap]

[button text=”ĐĂNG KÝ TƯ VẤN” size=”larger” radius=”99″ depth_hover=”1″ link=”#test”]

[/section]
[section label=”Nguy cơ” bg=”1270″ bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.7)” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”50px 0px 0px 50px” class=”dgm_home_nguy_co”]

[title style=”center” text=”Nguy cơ tiềm ẩn khi đến trung tâm thiếu uy tín” tag_name=”h2″ class=”home_title”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[featured_box img=”1277″ img_width=”152″ pos=”left” class=”nguyco-1 nguyco-l”]

Không đảm bảo vấn đề vô trùng – Tăng nguy cơ lây nhiễm chéo

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[featured_box img=”1278″ img_width=”152″ pos=”right” class=”nguyco-1 nguyco-r”]

Hôi miệng, viêm lợi, chết tuỷ, ảnh hưởng sức khoẻ sau điều trị

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[featured_box img=”1330″ img_width=”152″ pos=”left” class=”nguyco-1 nguyco-l”]

Thẩm mỹ không như mong muốn

[/featured_box]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[featured_box img=”1280″ img_width=”152″ pos=”right” class=”nguyco-1 nguyco-r”]

Ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, đau khớp thái dương hàm

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Chứng nhận” class=”dgm_home_chung_nhan”]

[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ class=”text”]

[title style=”center” text=”CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ” tag_name=”h2″ class=”home_title”]

[row_inner style=”collapse” class=”tieu-de”]

[col_inner span__sm=”12″ align=”right” class=”left”]

THAY ĐỔI NỤ CƯỜI – THAY ĐỔI CUỘC SỐNG

[/col_inner]

[/row_inner]

Việt Smile hiểu rằng, để có thể điều trị thành công và mang đến nụ cười rạng rỡ cho khách hàng thì tay nghề của bãc sĩ phải được đặt lên hàng đầu.

[row_inner class=”logo”]

[col_inner span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”collapse”]

[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”1305″]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”1304″]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”1303″]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”1302″]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”4″ span__sm=”4″]

[ux_image id=”1301″]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”image” visibility=”hide-for-medium”]

[ux_image id=”1284″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Thành tích” bg=”1310″ bg_overlay=”rgba(244, 126, 44, 0.8)” padding__md=”0px” class=”dgm_home_thanh_tich”]

[row style=”collapse” col_style=”solid”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″]

1

Số 1 dịch vụ chăm sóc

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″]

10

Năm kinh nghiệm

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″]

19

Chuyên gia

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″]

1000+

Khách hàng/năm

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Hình ảnh” class=”dgm_home_hinhanh”]

[title style=”center” text=”HÌNH ẢNH” tag_name=”h2″ class=”home_title”]

[tabgroup style=”pills” align=”center”]

[tab title=”Răng sứ”]

[ux_gallery ids=”4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511,4512″ style=”none” col_spacing=”xsmall” image_height=”56.25%”]

[/tab]
[tab title=”Cắt lợi thẩm mỹ”]

[ux_gallery ids=”4521,4520,4519,4518,4517,4516,4515,4514″ style=”none” col_spacing=”xsmall” image_height=”56.25%”]

[/tab]
[tab title=”Niềng răng”]

[ux_gallery ids=”4300,4231,1945,4233,4523,4524,3764,4527″]

[/tab]

[/tabgroup]
[gap]

[button text=”ĐĂNG KÝ TƯ VẤN” size=”larger” radius=”99″ depth_hover=”1″ link=”#test”]

[/section]
[section label=”Đánh giá khách hàng” bg_color=”rgb(244, 248, 251)”]

[title style=”center” text=”Đánh giá khách hàng” tag_name=”h2″ class=”home_title”]

[ux_slider]

[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[dgm_ux_danh_gia dgm_dg_name=”Khách hàng Dương Nhi” dgm_dg_id=”https://www.youtube.com/watch?v=c1EQvwmV39w” dgm_dg_dv=”Làm răng sứ thẩm mỹ bền đẹp” dgm_dg_nd=”Em niềng răng móm trong 24 tháng để thay đổi nụ cười và khuôn mặt. Em rất tự tin với nụ cười mới của mình”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[dgm_ux_danh_gia dgm_dg_name=”Dán sứ veneer tại Việt Smile có tốt không” dgm_dg_id=”https://www.youtube.com/watch?v=Xvba9wK-Rqg” dgm_dg_dv=”Đôi lời chia sẻ chân thật” dgm_dg_nd=”Cảm nhận của rất nhiều khách hàng sau khi dán sứ veneer tại Việt Smile sẽ mang tới cho khách hàng cái nhìn khách quan về dán sứ veneer”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[dgm_ux_danh_gia dgm_dg_name=”Khách hàng Phạm Anh Ngọc” dgm_dg_id=”https://www.youtube.com/watch?v=7hGioiKz-r0″ dgm_dg_dv=”Cấy ghép implant” dgm_dg_nd=”Cấy ghép implant không đáng sợ như mình nghĩ. Quá trình cấy trụ vào xương hàm khá nhẹ nhàng. Lúc cắm bác sĩ cũng làm rất êm.”]

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[dgm_ux_danh_gia dgm_dg_name=”Khách hàng Cao Trang” dgm_dg_id=”https://www.youtube.com/watch?v=ncr06pHgR0k” dgm_dg_dv=”Dán sứ veneer Lisi Press 20 răng” dgm_dg_nd=”Do trước đây em không tìm hiểu kỹ nên dại dột đi phủ sứ nano. Giờ em hiểu ra và quyết định làm lại nụ cười với dán sứ lisi press”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[dgm_ux_danh_gia dgm_dg_name=”Cảm nhận khi niềng răng” dgm_dg_id=”gyRJ-g1zaIo” dgm_dg_dv=”Đôi lời chia sẻ chân thật” dgm_dg_nd=”Mình không sinh sống tại Việt Nam nên khi chuẩn bị về Việt Nam mình đã tìm hiểu và đặt lịch. Làm răng xong…”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[dgm_ux_danh_gia dgm_dg_name=”Khách hàng Tuệ Minh” dgm_dg_id=”AdZAAZlSC7A” dgm_dg_dv=”Niềng răng mắc cài pha lê” dgm_dg_nd=”Con hoàn toàn tự tin và thoải mái khi niềng răng. Con niềng mắc cài pha lê nên mọi hoạt động vui chơi, làm MC của con…”]

[/col]

[/row]

[/ux_slider]

[/section]
[section label=”Tin tức” class=”dgm_home_tin_tuc”]

[title style=”center” text=”TIN TỨC & SỰ KIỆN” tag_name=”h2″ class=”home_title”]

[row style=”small”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding__md=”0px 0px 0 0px” margin__md=”0px 0px 0 0px”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”collapse” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”0″ posts=”1″ offset=”0″ show_date=”text” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ comments=”false” image_height=”56.25%” text_align=”left”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”2″ columns__sm=”2″ columns__md=”2″ cat=”0″ posts=”4″ offset=”1″ title_size=”larger” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ comments=”false” image_height=”48%” text_align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]